ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN Bạn có thể yêu cầu cuộc hẹn (đang chờ xác nhận) trong 24 giờ

Blog

Categories

“Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả những gì bạn đã làm việc tận tâm. Thật tuyệt vời đối với tôi khi thấy tất cả sự giúp đỡ được cung cấp cho người dân Việt Nam, những người không thể tiếp cận được.”

Seff Chong, Canada
Seff Chong, Canada

“Dịch vụ ở đây rất hiệu quả. Tôi đã trám ba lần, một chiếc răng sạch và một chiếc mũ răng trong một tuần rưỡi. Nắp ban đầu đã bị nứt và phải được thay thế.”

Simon Hyde, Australia
Simon Hyde, Úc

“Tiêu chuẩn chuyên nghiệp thật vượt trội! Chúng tôi nhận thấy đội ngũ nhân viên hoàn toàn cam kết đạt được các tiêu chuẩn cao nhất.”

Judy and Shane, Australia
Judy và Shane, Úc

The Dangers Of Bleachorexia That You Should Know

The Dangers Of Bleachorexia That You Should Know

Sự nguy hiểm của bệnh tẩy trắng mà bạn nên biết

Bleachorexia is an unhealthy obsession with whitening one’s teeth. Unfortunately, this term is not unheard of today. Whitening your teeth too often can be really bad for your dental health, especially if you aren’t seeing a cosmetic dentist in Westchester. Teeth whitening has become big business.

Americans spend billions on teeth whitening products annually, and in dentists’ offices, bleaching is the most requested procedure among patients aged 40 to 60, according to a survey conducted by the ADA. Teeth whitening toothpaste is now more popular than any other kind.

“ In a 2002 University of Southern California School of Dentistry survey of 100 people, 50% experienced mild to moderate sensitivity after using an over-the-counter-strength whitening gel.”

Dentists all around the world are working hard to identify who makes a good candidate for teeth whitening and who should skip the procedure. The answers are becoming more clear but researchers are also uncovering what may be the true hazard of whitening- overuse of chemicals inside the whitening products.

Source: www.scarsdaledentistry.com