ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN Bạn có thể yêu cầu cuộc hẹn (đang chờ xác nhận) trong 24 giờ

Blog

Top 5 Foods That Can Whiten Your Teeth Effectively

Top 5 Foods That Can Whiten Your Teeth Effectively

Top 5 Thực Phẩm Có Thể Làm Trắng Răng Hiệu Quả

Strawberry: They may stain your shirt, but they could work to whiten teeth, since they contain an enzyme called malic acid. Try mashing up strawberries and rubbing them on your teeth. Leave for five minutes then rinse with water and brush and floss as usual.

Apple, Celery & Carrot: These healthy fruits and veggies act like natural stain removers by increasing saliva production, which serves as the mouth’s self-cleaning agent. They also may kill bacteria that causes bad breath, and their crunch factor works to scrub teeth clean.

“ One 2008 study found toothpastes that contain baking soda — long considered a tooth-whitening home remedy — do a better job of removing plaque than toothpastes without the ingredient.”

Orange & Pineapple: Eating tart fruits such as oranges and pineapples may cause the mouth to produce more saliva, which washes teeth clean naturally. Beware of using lemons directly on teeth, because too much acidity can damage teeth.

Source: www.aarp.org

Categories

“Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả những gì bạn đã làm việc tận tâm. Thật tuyệt vời đối với tôi khi thấy tất cả sự giúp đỡ được cung cấp cho người dân Việt Nam, những người không thể tiếp cận được.”

Seff Chong, Canada
Seff Chong, Canada

“Dịch vụ ở đây rất hiệu quả. Tôi đã trám ba lần, một chiếc răng sạch và một chiếc mũ răng trong một tuần rưỡi. Nắp ban đầu đã bị nứt và phải được thay thế.”

Simon Hyde, Australia
Simon Hyde, Úc

“Tiêu chuẩn chuyên nghiệp thật vượt trội! Chúng tôi nhận thấy đội ngũ nhân viên hoàn toàn cam kết đạt được các tiêu chuẩn cao nhất.”

Judy and Shane, Australia
Judy và Shane, Úc