Chuyên gia tư vấn

Toàn thể đội ngũ nhân viên Việt Nam luôn được sự hỗ trợ mạnh mẽ, nhiệt tình từ các chuyên gia nha khoa quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới khi họ tình nguyện tham gia vào chương trình Nha Nhân đạo của chúng tôi. Họ đã mang đến cho chúng tôi những cơ hội học hỏi về chuyên môn, cơ hội cập nhật kiến thức cũng kỹ năng thực hành tuyệt vời.

 

 

   

Professor, Dr. Hoang Tu Hung

 

Mr. Mark Conroy

 

Dr. Ronald Berquist

 

Dr. Robert Allen

HCM City, Vietnam

 

Da Nang, Vietnam

 

Colorado, US

 

Alaska, US

 

   

Dr. Peter Nelson

 

Dr. Wendy Crisafulli

 

Dr. Stanly Shulman

 

Dr. Gary Godley

California, US

 

Washington D.C., US

 

 

Washington D.C., US

 

Florida, US

 

   

Dr. Chuck Hazen

 

Dr. Thomas Walzcyk

 

Dr. Labelle Arthur

 

Dr. William Lyons

California, US

 

AE, US

 

California, US

 

California, US

 

   

Dr. Nathan Lukes

 

Mr. Melvin Potter

 

Dr. James Edwards

 

Dr. Edward Frilangeri

Alaska, US

 

 

California, US

 

Wales, UK

 

New York, US

 

   

Dr. Laureen Distefano

 

Dr. Dianne Sanibury

 

Dr. Mandrea Stebbins

 

Dr. Michael French

Alberta, Canada

 

New Zealand

 

Alaska, US

 

California, US

Đặt lịch hẹn khám răng

...
SlideBar

Đăng ký tình nguyện viên

...
SlideBar