Liên hệ

Trung Tâm Nha khoa Đông Tây Hội Ngộ

269 Núi Thành, Quận Hải ChâuThành phố

Đà Nẵng, Việt Nam.

ĐT:  + 84-511-362-4222/4224

Fax: + 84-511-362-7568

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Quyền Giám đốc/Điều phối viên Quốc Gia Chương trình: Trần Thị Minh Hương, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cố vấn cao cấp/Người sáng lập Chương trình:  Nha sĩ Charles. F. Craft This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Cán bộ Phát triển Chương trình, Tổ Chức Đông Tây Hội Ngộ, trụ sở chính tại Oakland, Hoa Kỳ: John Nguyen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đặt lịch hẹn khám răng

...
SlideBar

Đăng ký tình nguyện viên

...
SlideBar