Tài Trợ

Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Chỉ cần 10 đô la Mỹ mỗi năm để một em nhỏ được chữa trị răng miệng thông qua chương trình Nha của chúng tôi. Bạn có thể tài trợ trực tuyến cho chương trình Nha trên trang web của Đông Tây Hội Ngộ.

Vui lòng truy cập https://www.eastmeetswest.org/sslpage.aspx?pid=298 và trang web sẽ tự động dẫn bạn tới mục Tài trợ. Vui lòng lựa chọn đúng “chương trình Nha” ở phần lựa chọn tài trợ.
Xin cảm ơn  sự hỗ trợ bạn đã dành cho chương trình.

Đặt lịch hẹn khám răng

...
SlideBar

Đăng ký tình nguyện viên

...
SlideBar